Spotify redesign.

Yaklaşık 13-14 saatlik bir challenge. Grafik tasarımından, arayüz tasarımına, prototiplemeden, motion graphic tasarımına uçtan uca kısa bir serüven.

20k+ reviews (250+ Likes)