Testistanbul Conference Trailer.

13. Testistanbul konferansı için hazırladığım trailer.