Skip to main content

Göz Takip Testiyle Daha Etkili Tasarım

Görsel iletişim görme duyumuzla başlayan bir süreçtir. Gönderici ve alıcı arasındaki bu süreci doğru yönetmek ve yönlendirmek görsel iletişim tasarımcılarının sorumluluğundadır. Peki bu süreci nasıl yönetebiliriz? Nasıl daha etkili hale getirebiliriz birlikte inceleyelim.

Hiyerarşiyle başlıyoruz.

Yukarıda sayfa 3’de gösterildiği gibi tasarımda en çok etkileşim gören bölümler “kırmızı- sıcak” ve en az etkileşim görenler “mavi/soğuk” alanlar olarak gösterilmiştir.

Hedef kitlemiz tasarımlarımızla etkileşime geçtiği andan itibaren bir göz takip süreci başlar. (Şu anda olduğu gibi.) Tasarımlarda başta hiyerarşi olmak üzere görsel tasarım öğeleri ve ilkelerinin kullanımı göz takip sürecini kolaylaştırır.

Test için pek çok persona’dan* faydalanılabilir veya AI (Artificial Intelligence, yapay zeka) tarafından oluşturulan ısı haritalarına bakılabilir.

*Persona: Tasarım problemlerini tanımlayabilmek ve bu problemlere çözüm tasarlayabilmek amacıyla, kullanıcı araştırmalarından elde edilen bulguların ışığında oluşturulan kurgusal karakterlerdir.

Göz izlemeden elde edilen bilgiler, kullanıcı davranışı hakkında yararlı ayrıntılar sunarak aşağıdakileri ortaya çıkarır:

• İnsanların içeriğinizi nasıl taradığını keşfetmek
• Bilgilerin hangi sırayla ve ne kadar süreyle işlendiğini belirlemek.
• Tam olarak hangi öğenin kafa karışıklığına neden olduğu veya anlaşılması gerekenden daha fazla zaman gerektirdiğini saptamak.
• Kör noktaları keşfetmek.

Bir kullanıcının bakışlarının hareket etmeyi durdurduğu alanlara (fiksasyon) denir.

Bu kullanıcı testinin ışığında tasarımlarınızı daha ilgi çekici ve mesajınızı doğru ve net bir şekilde hedef kitlenize iletebilirsiniz.

Yapay zeka destekli ücretsiz ısı haritası testi yapabileceğiniz siteler:

• Zyro (zyro.com/tr/ai/isi-haritasi)
• Attention Insight (app.attentioninsight.com)
• Usehawkeye (uı ve web site tasarımları için açık.
yakında görseller için de test açılacak.)