Skip to main content

İyi Tasarımın Matematiği

İyi Tasarımın Matematiği

Her şeyin mükemmel şekilde hizalanmış, tutarlı ve eşit görünmesi bugüne kadar tasarım derslerinde öğrendiğiniz bir şeydi. Şimdi size tam tersini söylüyoruz.

Basit bir testle ikisi arasındaki farkı görelim.

Birer çember ve birer eşkenar üçgen ile iki adet “play” butonu tasarlıyoruz. Biri Adobe Illustrator ile her taraftan ortalanarak hizalandırılmış (Metrik), diğeri bir tasarımcı gözüyle hizalandırılmış (Optik). İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Hangisi size daha çok hitap ediyor? (Görsel 2’den inceleyebilirsiniz)

Adobe Illustrator eşkenar üçgenimizi çemberin içerisine her taraftan ortalandığını söylese de orantılı gözükmüyor.

Bu bir optik illüzyondur. En iyi sonucu elde etmek için geometri yasalarını ve matematiği biraz çiğnemeniz gerekiyor.

Bir diğer teste geçelim (Görsel 5’den inceleyebilirsiniz.)

Bu illüzyon aynı zamanda tipografi için de geçerlidir. Yukarıda belirtilen aşırılıklar olmasaydı hafler diğer harflerin yanında çok küçük gözükeceklerdi.

Bu tamamen hizalı bir görüntü değil ancak dengeli ve doğal bir görüntü.

Doğal bir görünüm tamamen her şeyin eşit hizalı olmasından ileri gelmiyor, aksine her öğenin kendi özellikleriyle bütün içerisinde kendi dengesini oluşturmasından ileri geliyor.

Tasarım programlarına tamamen güvenmek yerine kendi görsel kabiliyetlerinize güvenmelisiniz.

Bilgisayarlar bir cismin ağırlığının nerede olduğunu doğru bir şekilde belirleyemez. Çünkü bilgisayarlar matematiksel çıktılar üretir ancak insanlar estetik yorumlarda bulunur.

Bu sebepten her tasarımsal öğeyi komşu nesnelere göre bağlam içinde görselleştirin.

Tasarım insanlara yöneliktir. -Ivan Chermayeff

Bilgisayarlar da insanlara yönelik programlanır. Her şey insan içindir ve tasarım yaparken insan merkeze alınmalıdır. Tasarlarken mutlaka içgüdülerinize ve kendinize güvenin.